Wie zijn wij ?

We zijn een plattelandsgemeente gevestigd in Frieschepalen. De gemeenteleden wonen in en rondom  Bakkeveen, Frieschepalen, Siegerwoude en Wijnjewoude.  We danken ons bestaan aan Jezus Christus en het geloof in Hem.
Toen Jezus opstond uit de dood heeft Hij, voordat Hij naar de hemel is gegaan zijn leerlingen de volgende opdracht gegeven :
Matthëus 28: 19 en 20: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”
Wij zijn een gemeente van Jezus Christus. We geloven dat deze opdracht uit Matthëus voor ons vandaag nog steeds geldt.  Wij geloven dat:
– de gehele bijbel Gods betrouwbare woord is en door God is ingegeven (2 Timotheüs 3:16)
– God de schepper is van hemel en de aarde (Genesis 1:1)
– ieder mens vanuit zichzelf zondigt, en dat door deze zonden er scheiding is tussen God en de mensen. (Romeinen 3:23)
– deze scheiding tussen God en mensen is goedgemaakt door Jezus Christus. (Hebreeën 10:10)
– je alleen verlossing kunt ontvangen door te geloven in Jezus Christus. (Johannes 14:6 / Johannes 3:16)
– de Heilige Geest in ons komt wonen als we Jezus in geloof aannemen. (Efeziërs 1:13)