Wat is ons doel ?

Wij zijn een gemeente van Jezus Christus die graag het evangelie (blijde boodschap) wil delen met elkaar en met mensen in onze omgeving. Ons verlangen is dat ieder Jezus Christus mag leren kennen. Want God zegt zelf in zijn woord dat Hij wil dat niemand verloren gaat (2 Petrus 3:9), en dat er redding is voor ieder die Jezus Christus aanneemt (Handelingen 16:31).