Kind en kerk

Werkgroep Kind en Kerk
Uitgangspunten:
• Kinderen horen erbij en zijn een verantwoordelijkheid van de hele gemeente.
• We willen inhoud geven aan de doopbelofte en vorm geven aan de triangelgedachte: kerk, school, thuis.

Doelstelling:
• Kinderen van 4-12 jaar  betrekken bij de eredienst om zo de prachtige boodschap van Gods Woord aan de kinderen mee te geven op een niveau en werkwijze die past bij hun leeftijd en beleving.
• Ouders handvatten geven om na de dienst met hun kinderen de preek te verwerken. De werkbladen die uitgedeeld worden bieden veelal aanknopingspunten voor een gesprek, of kunnen samen met de kinderen worden nagekeken/besproken.

We willen deze doelstelling ten uitvoer brengen binnen de volgende kaders:
•         Gods Woord staat centraal
•         met eerbied
•         passend bij de eredienst
•         in overleg met de predikant
•         met toestemming van de kerkenraad
•         werkvormen passend bij de doelgroep
•         met voldoende variatie, soms verrassend,…

Iedere eerste zondag van de maand is er tijdens de middagdienst kinderclub voor de groepen 1-3.
Iedere tweede zondag van de maand is er tijdens de middagdienst kinderclub voor de groepen 4-5.
Iedere derde zondag van de maand is er tijdens de middagdienst kinderclub voor de groepen 6-8.