Het logo

40 dagen: Feest van genade
Wat u bij iedere informatie ziet is het logo van feest van genade
Dit raam, boven de preekstoel, is gekozen omdat er zo’n mooie symboliek in zit. Iedereen kan er naar kijken en er iets bij vertellen. Ook nu in relatie met feest van genade.
Degenen die het bewust hebben meegemaakt dat dit raampje is ontworpen , weten misschien nog wel dat dit de zon voorstelt. Haar stralen lopen door in de voegen van de muur.
Het thema voor komend kerkelijk jaar is Jezus uitstralen.
Een mooie symboliek met het bespreken van het wonder van Gods genade.