Drieluik

Uitleg bij het drieluik in de kerk:

Het eerste luik geeft de afbeelding waar van een mens in gebed met God. De kleur rood/oranje staat voor verlangen en harstocht naar God. De grijze kleur staat voor leegheid, doelloosheid en verlorenheid. Het koninklijke aspect komt naar voren in de goudgele kleur aangebracht aan het hoofd en de handen. De klimop staat voor hoop.

De betekenis van de eerste afbeelding is als volgt:
De mens is in zichzelf verloren Maar er is een verlangen en hartstocht in de mens gelegd. Als dat op God gericht is dan krijgt de mens hoop en straalt Gods heiligheid op hem en haar.

 

 

 

 

In de tweede week is het 2e luik toegevoegd. De paarse kleur staat voor rouw en verdriet. Maar ook het schuldbesef komt hierin naar voren.
De betekenis van de tweede afbeelding is als volgt:
Het kruis staat symbool voor het lijden en dood. En tegelijk van intense verlatenheid, nergens bij horen. Niet bij de hemel en ook niet bij de aarde. Het lijden en de dood van Jezus is nodig om ons te wassen en schoon voor God te laten verschijnen.

 

 

 

 

De betekenis van de derde afbeelding is als volgt: God zit op de Hemelse troon (daarom de naam God zo hoog in deze afbeelding) Hij regeert als Grote Koning over ons leven in volmaakte reinheid, zuiverheid. Zijn stralen lopen door de voegen, van de muur erachter, heen naar de mens. Deze afbeelding zal in de derde week verder worden toegelicht.

 

 

 

 

 

 

 

Deze drie afbeeldingen samen staan voor: de mens weet zich verloren. En beseft dat hij God nodig heeft en verlangt naar Zijn nabijheid. God, in de Hoge, waakt over het leven van de mens en schijnt met Zijn heerlijkheid over de mens. Maar er is nog een kloof tussen God en mens. De mens zit gevangen in zijn zonde. Maar het kruis van Jezus is tussen de God en mens komen te staan. Hij wil ons wassen van onze zonden en ons rein voor God laten verschijnen. De afstand tussen de God en mens is kleiner geworden. Door de doop mogen we een teken en zegel ontvangen van Gods liefde, trouw en nabijheid.

In de derde week is het kruis gekanteld. De naam Jezus is in gouden letters toegevoegd. Dit staat voor almacht en de grootheid van Jezus. De naam staat halverwege de lijst, omdat Jezus letterlijk tussen de mens en God in is komen te staan.

Deze drie afbeeldingen samen staan voor: door Jezus mogen wij weer in genade aan worden genomen. Hij is de brug tussen God en de mens. Door het kruis ( Jezus lijden, sterven en opstanding ) wil God weer contact met de mens en mogen we rein en zuiver voor God komen te staan. Onze zonden worden ons vergeven, wanneer wij hierom vragen en we worden schoon gewassen. De mens wordt weer vrij van de zonde.
—–

In de vierde week is de mens wit geworden. Dit betekend dat we gereinigd zijn door het bloed van Jezus en zonder zonde en schuld voor God mogen staan. De witte duif is aan de tweede lijst toegevoegd. Deze staat symbool voor de Heilige Geest. Verder zijn er gouden linten toegevoegd aan alle drie de lijsten. Dit houdt in dat er weer contact is met God door Jezus met de mensen.

Bij het drieluik is voor week 5 de vruchten van de Geest toegevoegd. Er is een gouden lint welke de duif met de vruchten van de Geest verbind.
Dit houdt in dat de vruchten door de Geest in ons mogen werken.
Verder zijn de namen van alle leden door de hele kerkzaal toegevoegd. Door de namen in witte letters te plaatsen, willen we laten zien dat we rein voor God mogen verschijnen. Door het op gouden lint te plaatsen, willen we laten zien dat we de kroon mogen zijn van Gods schepping.
Door het lint rond in de kerk te laten gaan, willen we laten zien dat we allen door Christus met elkaar verbonden zijn. Er is geen breuk, geen voor- en of achterkant.
Iedereen is aan elkaar gelijk.
De vruchten van de Geest mogen in ons allen op een eigen manier in ons werken en hierdoor mogen we ons met elkaar verbonden voelen.