De Bloemstukken

Elke week maakt één van onze gemeente leden een bloemstuk.
Hieronder de uitleg.

Amazing grace

Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U.

U ziet een hart achter het Kruis omgeven door een rank klimop. De rode en oranje kleuren staan symbool voor het verlangen dat centraal staat. Het verlangen komt uit ons hart en gaat uit naar God. De klimop staat voor Gods trouw die ons omgeeft.

 

 

 

 

 

Zonde mist Zijn doel

Uit de diepte roep ik tot U, Heer, Heer,hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade… Psalm 130 vers 1 en 2

U ziet weer het hart achter het Kruis omgeven door een rank klimop en een paar keien. De keien staan symbool voor de zonden. De paarse bloemen staan symbool voor verdriet en zondebesef. Tegelijk mogen we hopen op God, daar staat de klimop voor.

 

 

 

 

 

Bevrijdingsfeest!

 

Juicht, want Jezus is Heer. Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft. Hij is verrezen en leeft; Jezus de Koning, die mensen het leven weer geeft.

De verschillende kleuren bloemen  geven een vrolijk Feest gevoel. De klimop staat voor de hoop waarin wij leven!

 

 

 

 

 

Wees heilig, want Ik ben heilig.

Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, Hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien.
Kolossenzen 1:10

De witte bloemen  staan voor een  geheiligd  leven  door Christus. De klimop staat voor Gods trouw die ons omgeeft.

 

 

 

 

 

Bloedband  Vader – Zoon    broers – zussen

Als Uw erfgenamen, bindt U ons samen.
Ons leven geven wij tot eer van U.
Verbonden als Uw volk, verenigd in Uw naam
één hoop
één Heer
één roeping om te gaan !

De oranje bloemen staan voor passie, enthousiasme en gedrevenheid voor God en voor elkaar als broers en zussen.
Dat we bewogen met elkaar, op weg zijn naar Gods Koninkrijk .
De klimop staat voor Zijn trouw dat Hij ons als gemeente vasthoud op die weg.

 

 

Wees een heldere en pittige getuige van God.

Laten we opstaan.
Vol van Gods liefde.
Laat ons op weg gaan naar mensen in nood.
Vertel Jezus’ boodschap aan heel de wereld,
dat ieder wordt gered die Hem gelooft.

Uw rijk verbreidt zich in heel de wereld.
Wie kan bestrijden dit machtige vuur?
Wij blijven belijden in moeilijke tijden:
Geen helse macht voorkomt God bouwt Zijn Kerk!

 

 
We mogen een schijnend licht voor de mensen zijn, door God uitgezonden. Daarvoor staan de gele bloemen.
God laat daarin zijn trouw en liefde aan de mensen zien, daar staat de klimop symbool voor.