40 dagen: Feest van genade

Als gemeente van Frieschepalen, beginnen we eind september met het project:
40 dagen: Feest van genade.
Het boekje van Aad Kamsteeg en Ronald Westerbeek met de zelfde titel vormt de basis van het gemeenteproject.
40 dagen: “Feest van genade, is bedoeld als een periode waarin we als gemeente worden stilgezet bij het wonder van Gods genade. Zes weken lang laten we als gemeente even al het andere rusten en gaan we samen op ontdekkingstocht naar de drijfveer van het gemeente-zijn. Met de hele gemeente richten we ons op het doel dat Christus heeft met ons samen en met elk in het bijzonder. Want ook onze gemeente is er niet ‘zomaar’, Christus heeft met de gemeente een doel op het oog.

We beginnen op zondag 30 september, daarna volgen de zondagen 7 en 14 oktober. Na de herfstvakantie gaan we dan weer verder op zondag 4, 11 en 18 november. Dus 2 blokken van 3 weken.

Opzet van het gemeenteproject:
Zes thema zondagen
Elke week staat één thema centraal dat geïntroduceerd wordt in de eredienst. Onze eigen Predikant hoopt deze diensten voor te gaan.
Stille tijd thuis
Thuis lees je elke dag een stukje uit het werkboek ‘feest van genade’.
Wekelijkse groeigroepen
Wekelijks kom je bijeen in een groep/vereniging, waarin je het thema van die week samen uitdiept en elkaar verder helpt.
Kinderprogramma
Voor de kinderen is er materiaal ontwikkeld met dezelfde weekthema’s, maar dan aansluitend bij de belevingswereld van kinderen.
Jongeren programma
Ook voor jongeren is er materiaal ontwikkeld: zes prikkelende avonden die jongeren uitdagen om de weekthema’s toe te passen op hun eigen leven.
Extra materiaal op cvkoers.nl
In het dossier Feest van genade op cvkoers.nl onder meer:
downloads – ervaringsverhalen – verdiepende artikelen.

De 6 thema’s voor het project zijn:

Week 1: vanaf zondag 30 september
Hartstocht voor God
Je bent geschapen om God te verheerlijken door van Hem te
genieten. Als je iets van Gods heerlijkheid en liefde voor jou ziet,
betekent dit dat je God door Jezus leert bewonderen en liefhebben
om wie Hij is. Je relatie met God wordt steeds belangrijker in je leven
En dat is ook Gods bedoeling met jou: dat je je leven deelt met Hem.

Week 2: vanaf zondag 7 oktober
Zonde, de grootste vijand
Je mag erop vertrouwen dat God jou het allerbeste wil geven. Zonde
is: fouten maken groot en klein, net zoals Adam en Eva dat deden.
Het gaat niet zomaar om het overtreden van regels, maar om het
afwijzen van Gods goedbedoelde regels. Niets doet God meer
verdriet dan dat er afstand groeit tussen mensen en Hem – en dat is
wat zonde met je doet.

Week 3: vanaf zondag 14 oktober
Het feest van genade
We staan schuldiger tegenover God dan we kunnen bevatten,maar
we zijn ook meer geliefd en geaccepteerd door God dan we kunnen
dromen.
De kern van het Evangelie is de Grote Ruil: Christus kreeg wat wij
verdienden, zodat wij krijgen wat Hij verdiende: vrijspraak en Gods
eeuwige liefde. Door Jezus kreeg je een nieuwe identiteit; onder
andere omschreven als: kind van God, vriend van Jezus, tempel van
de Heilige Geest. Kortom: je bent vernieuwd en dat merk je!

Week 4: vanaf zondag 4 november
Met heiliging de wereld in
Je mag gaan leven vanuit die nieuwe identiteit en steeds meer
toegroeien naar Jezus. Je kunt dat niet op eigen kracht, en dat hoeft
ook niet: de Heilige Geest wil jou helpen en inspireren. Als jij de
leiding over je leven los durft te laten en je overgeeft aan God en bidt
om hulp van de Geest, vernieuwt Hij je van binnenuit (ook wel: vrucht
van de Geest genoemd) Ook belooft God je vertrouwen en inzicht te
geven om er voor anderen te zijn en zal je door je manier van leven
aan anderen laten zien wie Jezus is. Je zal zelfs vrijuit over je geloof
in God kunnen spreken (dit wordt ook wel; “gaven van de Geest”
genoemd)

Week 5: vanaf zondag 11 november
Verbondenheid: om de ziel van de ander
Christus wil graag dat mensen in de kerk een band met elkaar
hebben, Hij wil dat ook mogelijk maken. Het is Gods doel om met alle
mensen een diepe band te hebben en dat de mensen in de kerk ook
een diepe band met elkaar hebben. In de Bijbel kunnen we lezen hoe
die band eruit moet zien, dit is vaak alleen mogelijk in een kleine
groep. Dat is de plaats bij uitstek om elkaar te helpen en volger van
de Heer Jezus te zijn.

Week 6: vanaf zondag 18 november
De missionaire kerk
Het is onze grote roeping als gemeente om over Jezus te vertellen
aan onze stads- en dorpsgenoten. In veel wat we doen als kerk,
zouden we ons moeten afvragen: brengt dit ons én buitenkerkelijken
dichter bij Jezus? Onze drijfveer: liefde voor de mensen om ons
heen! (zie de samenvatting van de tien geboden). Je wilt graag met
hen delen wat jij zelf ook hebt ontvangen in Christus, zijn genade en
bevrijding. Het feest van genade!