Welkom

Hartelijk welkom op de site van de GKv “De Paedwizer” te Frieschepalen!

De kerkenraad vraagt u de diensten zoveel mogelijk online te volgen en de dienst niet fysiek te bezoeken.
Bent u niet in staat de dienst digitaal te volgen dan bent u welkom in de eredienst.

Deze interne maatregelen worden tot nader order gehandhaafd.
Registratie blijft wel noodzakelijk.

Via de onderstaande link kunt u mee kijken of luisteren:

Luister en kijk live mee

Onze kerk is een actieve christelijke gemeente in het schitterende landschap van de zuidelijke Friese wouden. Onze leden wonen voornamelijk in de dorpen Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude. We zijn een gemeente van een kleine 400 leden en zijn aangesloten bij het kerkverband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

Op deze website kunt u zien wat ons bezig houdt en hoe we samen het geloof in Jezus Christus willen belijden en vorm geven. Het kerkelijke leven vindt plaats rondom de erediensten die elke zondag twee keer gehouden worden in het kerkgebouw “De Paedwizer” in Frieschepalen. Neem gerust contact met ons op als u vragen hebt.

Van harte welkom!